Kotikuntoutuksen avulla tuetaan kotona asuvien kuntoutujien toimintakykyä omassa kodissaan. Tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen selviytyminen kotona. Kotikuntoutus on tarkoitettu kauniaislaisille, joilla on alentunut toimintakyky ja liikkuminen hankaloitunut niin, että kotona liikkuminen ja siellä toimiminen on haastavaa. Kotikuntoutusta saavat muun muassa sairaalasta kotiutuvat henkilöt ja henkilöt, joiden toimintakyky on muuttunut merkittävästi eivätkä he kykene liikkumaan esim. kotinsa ulkopuolella.

Tavoitteena on tukea kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä sekä mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona ja parantaa lihaskuntoa ja suorituskykyä. Asiakasta tuetaan myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

  • Kotikuntoutusprosessi aloitetaan alkukartoituksella asiakkaan kotona.
  • Tämän jälkeen asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös asiakkaan omat tavoitteet. 
  • Kuntouttavat lähihoitajat työskentelevät fysioterapeutin tai toimintaterapeutin työpareina. Lähihoitajat toteuttavat kotikuntoutussuunnitelmaa asiakkaan kanssa. He ohjaavat ja neuvovat asiakasta fysioterapeutin laatimien ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaat ohjautuvat kotikuntoukseen esimerkiksi sairaalan henkilökunnan, kotihoidon henkilökunnan, omaisten tai lääkärin kautta taikka omasta toiveestaan.