Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä pitkäaikaishoidon tarvetta. Palvelujen lähtökohtana on kuntouttava työote ja arkikuntoutus. Kotihoito tukee asiakasta auttamalla ja ohjaamalla niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua omaisiltaan tai läheisiltään. Korkea ikä ei automaattisesti oikeuta palvelujen saamiseen, vaan palvelun tarve arvioidaan yksilöllisesti. Asiakkaan tarpeisiin vastataan ammatillisesti laadukkaalla palvelulla. Kotihoidon palveluja tuotetaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.​

Kotihoitoa annetaan pääsääntöisesti ikääntyville kauniaislaisille, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Hoivan, huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa, pääasiassa päivittäistä.​

Ota yhteyttä

Kotihoidon päivystyspuhelin

ma-su klo 7.30-21.30 ​ (palvelutarpeen arviointi, kotisairaanhoito, kotiutukset, hoitoneuvottelut)​

Jonna Hedström

Kotihoidon esimies
Organisaatio
Sosiaali-ja terveystoimi Vanhuspalvelut, Kotihoito