Senioreiden palveluneuvonta

Palvelut toteutetaan niin, että ne tukevat ikäihmisen hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta. Ota yhteyttä palveluneuvontaan, jos sinua askarruttaa jokin omaan tai läheisen ihmisen ikääntymiseen, arkeen tai toimintakykyyn liittyvä asia. Voit myös pyytää palvelutarpeen arviointia soittamalla palveluneuvontaan tai lähettämällä viestin Maisan kautta.

Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palveluiden tarpeen kartoittamista sekä ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista hyvinvointia tukevista palveluista. Arviointi tehdään yleensä asiakkaan kotona. Tapaamisessa ovat mukana asiakas, hänen läheisensä sekä palveluohjaaja tai muu sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan taustatiedot, voimavarat, terveydentila, toimintakyky, sosiaalinen tilanne, tukiverkosto ja sen osallisuus hoidossa, olemassa olevat palvelut ja uusien palveluiden tarve. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö.

Ota yhteyttä

Sini Helenius

Palveluohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhuspalvelut, Palveluohjaus

Ingrid Lang

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Vanhuspalvelut