Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jossa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee päivittäisessä elämässään.

Toimintaterapia on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Teemme tiivistä yhteistyötä kodin, päiväkodin sekä koulun kanssa. Arviokäynneillä arvioimme lapsen sen hetkistä toiminnallisuutta tai hänen haasteitaan omassa toimintaympäristössään ja suunnittelemme toiminnalliset tavoitteet ja terapian sisällön lasta tukien ja osallistaen. Arvioitaviin osa-alueisiin kuuluvat esimerkiksi käden taidot, kehon hallinnan arvioiminen.

Terapiajaksoja voidaan toteuttaa yksilöllisten suunnitelmien mukaan joko yksilö- tai ryhmämuotoista kuntoutuksena. Perheet saavat harjoitteita kotiin ja vinkkejä ja ohjausta arjen haasteisiin.

Lasten ja nuorten toimintaterapia toteutetaan terveyskeskuksessa.

Jos sinulla tai omaisellasi on aikuisten toimintaterapian tarvetta, ota ensiksi yhteys hoitavaan lääkäriisi. Toimintaterapian keinoin pystytään tukemaan selviytymistä arjen toiminnoista, silloin kun vamma, sairaus tai ikääntyminen heikentää toimintakykyä. Toimintaterapeutin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä tai muun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana.

Ota yhteyttä