Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on tukea ja edistää nuorten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Toiminta pyrkii tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja tarvittaessa myös ohjaamaan heidät jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.​

Kouluterveydenhoito

  • Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain terveystarkastuksien yhteydessä. Hän arvioi oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä antaa terveysneuvontaa yksilön kehityksen mukaisesti. Tarkastuksista tiedotetaan aina huoltajille. Lisäksi terveydenhoitaja suorittaa pieniä toimenpiteitä kuten rokotuksia ja tikkien poistamista.​
  • Koululääkäri tekee terveystarkastuksen 1. ja 5. sekä 8. vuosiluokalla. Lisäksi lukion 2. luokalla ja muille tarpeen mukaan.​
  • Älä tule kouluun sairaana, sairastumistapauksissa ota aina yhteyttä omaan terveyskeskukseen.​

Opiskeluterveydenhuolto

​Kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely. Vastaamalla kyselyyn saat tietoa omasta terveydentilastasi ja sinulla on mahdollisuus keskustella sinua askarruttavista asioista opiskelijaterveydenhoitajan kanssa. Kysely toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Toisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus kevätlukukaudella varata terveydenhoitajan kautta aika terveystarkastukseen.​

  • Työväen Akatemia ja Humak​ (työhuone sijaitsee ison asuntolan ensimmäisessä kerroksessa)​
  • Raamattuopisto​ (opistolla ei omaa työhuonetta, tapaamiset Työväen Akatemian kampuksella)​

Kun sairastus äkillisesti
Ota yhteys ensisijaisesti omaan terveysasemaasi​. Jos kotikuntasi sijaitsee kauempana, ota yhteyttä Kauniaisten terveysasemalle klo 8.00–16.00. Muina aikoina ota yhteys ​päivystykseen.

Pitkäaikaissairauden seurantakäynnille
Ota yhteyttä omaan terveysasemaasi hoidon jatkuvuuden ja sujuvuuden takaamiseksi. Tarvittaessa voit varata opiskeluterveydenhoitajan kautta ajan lääkärille Kauniaisten terveysasemalle. Tilaa etukäteen aikaisemmat sairauskertomustiedot ja ota reseptit/lääkelista mukaasi vastaanotolle.​ Jos olet muuttanut Kauniaisiin ja olet ollut erikoissairaanhoidon seurannassa aiemmassa kotikunnassasi, pyydä erikoissairaanhoitoa tekemään lähete HUS-alueen vastaavaan erikoissairaanhoidon yksikköön.​

Suun terveydenhuolto

Kauniaisten opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat opiskelijat voivat kotikunnastaan riippumatta varata ajan tarkastukseen Kauniaisten terveyskeskukseen yhden kerran opintojensa aikana. Käynnillä tulee pyydettäessä esittää opiskelutodistus.​Terveyskeskuksessa annettu hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.​

Mielenterveysasiat

Voit ottaa yhteyttä Kauniaisten opiskelijaterveydenhoitajaan mielenterveysasioissa. Suosittelemme kuitenkin jatkamaan aiempaa hoitosuhdetta kotikunnassasi.​

Rokotukset

Rokotukset hoidetaan pääsääntöisesti oman kotikuntasi terveysasemalla. Perusrokotuksista voit sopia opiskelijaterveydenhoitajan kanssa. Huomioi, että rokotusohjelma tulee aloittaa ajoissa (väh. 6 kk) ennen matkalle lähtöä. Vaihto-oppilasvuotta varten tarvittavat lääkärintodistukset tms. hoidetaan pääsääntöisesti yksityispuolella. ​

Nuorisasema ja nuorisovastaanotto

Espoon nuorisoasema​ (palvelut suomeksi)​
​Leppävaarankatu 10, 5. krs, 02600 Espoo​. Puh. 045 6577 464 (toimisto)​, avoinna arkisin klo 8–15.45.

Folkhälsanin nuorisovastaanotto​ (palvelut ruotsiksi)​
Folkhälsanin päärakennus​, Paasikivenkatu 1, 00250 Helsinki​. Puh. 09 315 000, avoinna arkisin klo 8–16. Folkhälsan.fi: Ungdomsmottagningen i Helsingfors

Ota yhteyttä

Ulla Mikkonen

Opiskelijaterveydenhoitaja, Kauniaisten lukio, Työväen Akatemia, Raamattuopisto

Mariann Olin

Kouluterveydenhoitaja, Hagelstamska högstadiet, GGS

Hanna Humalainen

Kouluterveydenhoitaja, Mäntymäen koulu