Valtaosa tapaturmista aiheutuu kaatumisista. Ikääntyneillä kaatumisten seuraukset ovat vakavampia kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä suurempi osuus kaikista tapaturmista on kaatumisia, liukastumisia tai matalalta putoamisia.

Suomessa kuolee vuosittain noin tuhat henkilöä kaatumisen seurauksena. Kaatumisesta aiheutuu myös runsaasti eriasteisia vammoja, esimerkiksi lonkkamurtuma, joita on viime vuosina ollut kuitenkin aiempaa vähemmän. Kaatumiset aiheuttavat sekä välittömiä että välillisesti merkittäviä kustannuksia ja ovat uhka ikääntyneen hyvälle ja toimintakykyiselle elämälle.

Kaatumisia voidaan ehkäistä

Kansainvälisiä tutkimuksia tehokkaista keinoista ehkäistä kaatumisia on tehty runsaasti. Kaatumisten ehkäisyn perustana ovat sairauksien hyvä hoito, monipuolinen ravinto ja fyysinen sekä sosiaalinen aktiivisuus.

Liikuntaharjoittelu on tehokkaimpia keinoja ehkäistä kaatumisia ja kaatumisvammoja. Ikääntyessä tasapainon ja alaraajojen lihasvoiman heikkeneminen altistaa kaatumisille.

Aina on oikea aika aloittaa
  • Vähäinenkin säännöllinen liikkuminen on hyväksi toimintakyvylle ja terveydelle.
  • Aloita liikkuminen maltilla ja lisää määrää pikkuhiljaa.
  • Kävely sopii kaikille – oikea apuväline tuo turvallisuutta.
  • Kävele aina, kun mahdollista. Lisää päivärutiineihin esimerkiksi porraskävelyä, joka kehittää voimaa, tasapainoa ja nilkkojen notkeutta.
Kun olet päässyt liikkumisessa hyvään alkuun

Aseta tavoitteeksi iäkkäiden terveysliikuntasuositus: 2 t 30 min viikossa reipasta kestävyysliikuntaa SEKÄ kahdesti viikossa tasapainoa, lihasvoimaa ja notkeutta lisäävää liikuntaa. 

Lähde: UKK-instituutti ja THL