Fysioterapia- ja apuvälinepalveluiden sekä puheterapian ja toimintaterapian avulla ylläpidetään ja edistetään kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Kuntoutuspalveluiden avulla tuetaan yksilön omia voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä kotona. Lasten kuntoutuksessa korostuu perheiden osallisuus ja lapsen lähiverkostot (päiväkoti, koulu). Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä kuntoutuksessa, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä pitkäaikaiskuntoutujien kuntoutuksessa. 

Ota yhteyttä

Fysioterapia

Ajanvaraus ja tiedustelut ma-pe klo 12.00-13.00 tai oman hoitovastaavan kautta

Ajan voi perua muina aikoina jättämällä viestin vastaajaan.

Lasten fysioterapia

Ajanvaraus ja tiedustelut pe klo 9.00-10.00

Fysioterapiaan (vastaanottto tai etätapamainen) pääsee lääkärin lähetteellä. Ohjaus- tai neuvontakäynnille voi varata ajan ilman lääkärin lähetettä, kun on kyse toimintakykyyn vaikuttavasta lievästä oireesta tai vaivasta. Fysioterapian vastaanottokäynti ja etätapaaminen maksavat 11,60 eur/kerta.  

Lasten fysioterapiaan voi varata ajan neuvolan/lääkärin suosituksesta tai ohjauskäynnille (1-2 kertaa) ilman lähetettä. Lasten fysioterapia sisältää motorisen kehityksen sekä liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen. Lasten fysioterapia on maksuton.

Kouluikäisten fysioterapiaan kuuluvat kouluikäisten tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutus sekä motoristen taitojen ja liikkumisen tukeminen ja edistäminen. Fysioterapiaan pääsee oppilaan tai vanhemman yhteydenoton perusteella tai ammattilaisen suosituksesta. Fysioterapeutilla on vastaanotto kouluilla tai etätapaamisena. Fysioterapia on maksuton alle 18-vuotiaille. 

Kuntosali

Terveyskeskuksen harjoittelusali on terapiakäytössä. Iäkkäiden vapaaharjoittelumahdollisuus on Villa Bredan kuntosalilla ja harjoittelemaan pääsee ajanvarauksella. Ajanvarauksen voi tehdä Villa Bredan infopisteestä.

Ota yhteyttä

Villa Bredan palvelukeskus

Bredantie 16, 02700 Kauniainen, ma-pe klo 8.00-16.00
Kehonhuolto