Ensimmäistä lastaan odottavat perheet kutsutaan monitoimijaisesti toteutettavaan perhevalmennukseen. Monitoimijuus on yksi perhevalmennuksen kulmakivistä. Ryhmien vetäjinä toimii kaupungin eri toimijoita sekä yhteistyökumppaneita. Tämä tuo perheryhmän ohjaamiseen erilaisia näkökulmia ja monenlaista osaamista.​

Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea vanhemmuuteen kasvua, vahvistaa vanhempien ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä parisuhdetta. Lisäksi se mahdollistaa samassa tilanteessa olevien perheiden vertaistuki sekä antaa tietoa raskauden hyvinvointiin, synnytykseen ja vauvan hoitoon liittyvistä asioista. Tarkoituksena on, että jokainen perhe löytää omat voimavaransa ja toimintatapansa. ​

Perhevalmennus on vuorovaikutuksellista ja voimavaralähtöistä ryhmämuotoista toimintaa.​
Perhevalmennusryhmät kokoontuvat 4 kertaa ennen vauvan syntymää ja 4 kertaa synnytyksen jälkeen. Ryhmien ajankohdista, kokoontumispaikoista ja ilmoittautumisesta saa lisätietoa neuvolasta.​

Perhevalmennus ennen vauvan syntymää

  1. Vanhemmuus ja loppuraskaus​
  2. Synnytys, kivunlievitys ja lapsivuodeaika, kätilö vierailee​
  3. Vauvaperhevierailu ja imetys​
  4. Parisuhde synnytyksen jälkeen​

Raskaana oleville pidetään KORI-kuntoon ryhmämuotoinen infotilaisuus fysioterapian kuntosalilla. Tilaisuudessa tehdään myös käytännön harjoituksia.​

Synnyttäneille äideille pidetään kaksi kertaa KORI-kuntoon ryhmämuotoinen infotilaisuus fysioterapian kuntosalilla. Tilaisuudessa tehdään myös käytännön harjoituksia.​

Syntymän jälkeen pidettävät valmennuskerrat ovat avoimen perhetoiminnan tiloissa (Thurmanin puistotie 1) ja sen järjestävät avoimen perhetoiminnan vastaava lastentarhanopettaja ja kaupungin perheohjaaja. Tapaamiskertojen alkaessa pienokaiset ovat yleensä yhdestä-kolmen kuukauden ikäisiä. Perhetapaamiset ovat kolmen-neljän viikon välein.​

Perhevalmennus vauvan syntymän jälkeen

  1. Synnytys kokemuksena​
  2. Parisuhde pikkulapsiperheessä​
  3. Vauvan motorisen kehityksen tukeminen​
  4. Varhainen vuorovaikutus ja vauvan kehitys​