Kaikille vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet​

Ns. määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet:​

  • Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus​
  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet​
  • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin​
  • Palveluja ja tukitoimia haetaan sosiaalitoimistosta.​
Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet

Kunnalla on näistä palveluista erityinen järjestämisvelvollisuus. ​​

Jos on uhkana, että vammaispalveluja käyttävä henkilö jää vaille välttämätöntä apua, tulee olla yhteydessä sosiaalitoimistoon virka-aikana tai Sosiaali- ja kriispäivystykseen.

Ota yhteyttä

Sara Tiinanen

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Päivi Kivistö

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7

Jorvin sairaalan ensiapupäivystyksessä toimii kauniaislaisia palveleva Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7
Vammaispalvelulaki​

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laadultaan sellaisina, kuin kaupungissa esiintyvä tarve edellyttää.​

Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen: Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuisuuksia muun lain nojalla.​ Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia myönnettäessä ei suoriteta taloudellista harkintaa vaan etuisuuden myöntäminen perustuu vamman tai sairauden aiheuttamaan pitkäaikaiseen haittaan.

Vammaispalvelujen tavoitteet
  • oikeus itsenäiseen elämään​
  • itsemääräämisoikeus​
  • oikeus esteettömyyteen​
  • oikeus joustaviin etuihin​
  • oikeus luotettavaan ja asianmukaiseen palveluun ​

Avustajakeskus Sentteri ry

Avustajakeskus Sentteri palvelee myös kauniaislaisia asiakkaita. Sentteri välittää henkilökohtaisia avustajia vammaisille henkilöille ja tukee vammaisia henkilöitä työnantajan roolissa antamalla neuvoa ja ohjausta niin puhelimitse kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa.