Kaikille vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet

Ns. määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet:​

 • Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus​
 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet​
 • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin​
 • Palveluja ja tukitoimia haetaan sosiaalitoimistosta.​

Vammaispalvelulaki

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laadultaan sellaisina, kuin kaupungissa esiintyvä tarve edellyttää.​

Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen: Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuisuuksia muun lain nojalla.​ Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia myönnettäessä ei suoriteta taloudellista harkintaa vaan etuisuuden myöntäminen perustuu vamman tai sairauden aiheuttamaan pitkäaikaiseen haittaan.

Vammaispalvelujen tavoitteet
 • oikeus itsenäiseen elämään​
 • itsemääräämisoikeus​
 • oikeus esteettömyyteen​
 • oikeus joustaviin etuihin​
 • oikeus luotettavaan ja asianmukaiseen palveluun ​

Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet, joista kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus: ​​

Avustajakeskus Sentteri ry

Avustajakeskus Sentteri ry palvelee myös kauniaislaisia asiakkaita.

Avustajakeskus välittää henkilökohtaisia avustajia vammaisille henkilöille ja tukee vammaisia henkilöitä työnantajan roolissa antamalla neuvoa ja ohjausta niin puhelimitse kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Linkkejä ajankohtaiseen tietoon ja ohjeisiin: 

 • omaolo.fi (Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan -oirearvio) 
 • kauniainen.fi (Ajankohtaista tietoa, ohjeita hoitoon hakeutumisesta, yhteystietoja)
 • THL.fi (Ajankohtaista tietoa mm. suojautumisesta)
 • heta-liitto.fi (Mm. ohjeistus henkilökohtaisen avun työnantajille)
 • eteva.fi (Ajankohtaisia uutisia Etevasta)
 • rinnekoti.fi (Vaikutuksia Rinnekodin toimintaan)
 • karkulla.fi (Kårkulla samkommun)

Jos on uhkana, että vammaispalveluja käyttävä henkilö jää vaille välttämätöntä apua, tulee olla yhteydessä sosiaalitoimen päivystyspuhelimeen puh. 050 411 7580 (ma-pe klo 9-15).
Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys (Jorvin sairaala, Turuntie 150, 02740 Espoo), 

puh. 09 8164 2439, päivystää kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden.

Ota yhteyttä

Päivi Kivistö

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut

Sara Tiinanen

Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalipalvelut