Kaikille vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet​. Ns. määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet:​
  • kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus​
  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet​
  • tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin​
  • palveluja ja tukitoimia haetaan sosiaalitoimistosta.​
Vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet. Kunnalla on näistä palveluista erityinen järjestämisvelvollisuus: ​​

Jos on uhkana, että vammaispalveluja käyttävä henkilö jää vaille välttämätöntä apua, tulee olla yhteydessä sosiaalitoimistoon virka-aikana tai Sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Ota yhteyttä

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee kauniaislaisia joka päivä ympäri vuorokauden osoitteessa Vitikka 1 C, 02630 Espoo, 2. krs. Ovipuhelin alaovella.

Alla olevaa vammaispalveluhakemusta käytetään kaikkien palvelujen hakemiseen (pl. kuljetuspalvelut).

Vammaispalvelulaki​

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laadultaan sellaisina, kuin kaupungissa esiintyvä tarve edellyttää.​

Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen: Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuisuuksia muun lain nojalla.​ Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia myönnettäessä ei suoriteta taloudellista harkintaa vaan etuisuuden myöntäminen perustuu vamman tai sairauden aiheuttamaan pitkäaikaiseen haittaan.

Vammaispalvelujen tavoitteet
  • oikeus itsenäiseen elämään​
  • itsemääräämisoikeus​
  • oikeus esteettömyyteen​
  • oikeus joustaviin etuihin​
  • oikeus luotettavaan ja asianmukaiseen palveluun. ​