Tukea toimeentuloon ​

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta, täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalipalveluista. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, joka ei voi saada muuten toimeentuloaan ja jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Jos olet jo saanut Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta, tai jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea, voit hakea täydentävää tai ehkäisevää tukea suoraan oman kuntasi sosiaali- ja terveystoimen sosiaalipalveluista. Kun haet täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea kunnalta, liitä hakemukseen mukaan aina Kelan päätös perustoimeentulotuesta.​

Talous- ja velkaneuvonta

Velkaneuvonta tarjoaa tietoja ja neuvoja velkojen hoidosta. Tavoitteena on tukea asiakkaan omaa taloudellista toimintaa ja päätöksentekoa. Neuvonta on lakisääteistä ja asiakkaalle maksutonta.