Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.​ Edunvalvontapalveluilla pyritään auttamaan henkilöitä, jotka eivät itse kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Näissä asioissa kauniaislaisia palvelee Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto.​

Edunvalvonnan avulla tällainen henkilö voi saada tuekseen edunvalvojan, joka yhdessä hänen kanssaan tai hänen puolestaan huolehtii hänen asioistaan ja valvoo hänen etujaan.​
​Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.​ Toimintakyvyn heikkenemiseen voi myös varautua etukäteen tekemällä edunvalvontavaltuutuksen.​

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
Kauppakeskus Iso Omena,​ 9 B, 5.krs​, 02230 Espoo​
puh. 029 56 61820 (ajanvaraus ma–pe kello 9.00–11.00 ja 12.00–15.30)​
fax 029 56 61829​
lansi-uusimaa.oikapu@oikeus.fi​