Isyyden selvittäminen

Mies voi tunnustaa isyytensä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Isyyden tunnustaminen jo raskausaikana vahvistaa myös tulevan isän vanhemmuutta.​ Tunnustamista ja selvittämistä koskevat asiakirjat lähetetään Digi- ja väestötietovirastoon (DVV), joka vahvistaa isyyden. DVV ilmoittaa avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta aina lapsen kotikunnan lastenvalvojalle.

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen

Jos avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen biologinen isyys on selvä, voi isyyden tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Perheen ei tällöin tarvitse käydä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden tunnustaminen tehdään lastenvalvojalle. Lastenvalvoja tekee isyyden selvittämisen. Isyyden vahvistaa DVV. Lastenvalvoja vastaa isyyden selvittämisestä myös siinä tapauksessa, mikäli ennakollisesti tunnustettu isyys on peruutettu 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Kaikissa epäselvissä tilanteissa, oikeusgeneettisten tutkimuksia toivottaessa tai muutoin niin haluttaessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan aina lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Isyyttä selvitettäessä äidin ja mahdollisen isän asiointi lastenvalvojan luona on välttämätöntä. Asianosaisilla tulee olla mukana voimassa olevat henkilöllisyystodistukset.

Isyyden vahvistaminen Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys voidaan vahvistaa tunnustamalla ja joissakin tapauksissa tuomioistuimen päätöksellä. Isyyden vahvistamisen myötä lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Lapselle voidaan isyyden vahvistamisen jälkeen antaa isän sukunimi. Lapsella muodostuu perintöoikeus isäänsä ja isän puoleiseen sukuun. Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan ja hänellä on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempiaan.

Lapsen huolto ja elatus Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on lapsen äiti, jos isyyttä ei ole tunnustettu ennakollisesti neuvolassa. Isyyden vahvistamisen jälkeen vanhemmat voivat tehdä sopimuksen yhteishuollosta lastenvalvojan luona. Yhteishuollosta voidaan sopia myös ennakkoon neuvolassa ennakollisen isyyden tunnustamisen yhteydessä. Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat tarvittaessa tehdä myös sopimuksen lapsen elatuksesta.​ Jos lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai isyyden selvittämisen viivästyessä voidaan lapselle maksaa elatustukea. Elatustukea haetaan Kelalta.​

Hedelmöityshoidot ja isyyden selvittäminen

Mikäli pariskunta yhdessä tai lapsen äiti yksin on saanut hedelmöityshoitoa ja lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, isyyden selvittämisen yhteydessä on esitettävä lastenvalvojalle hedelmöityshoitoa koskeva hoitosuostumus.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus

Mikäli tunnustava mies vaatii oikeusgeneettistä isyystutkimusta tehtäväksi tai molemmat vanhemmat sitä pyytävät, tehdään lapsesta, äidistä ja mahdollisesta isästä DNA-tutkimus. Isyystutkimus tilataan myös, jos lastenvalvoja katsoo tutkimuksen tarpeelliseksi isyyden selvittämiseksi. Oikeusgeneettinen isyystutkimus on asiakkaalle maksuton, jos kyseessä on tutkimus, joka tehdään ennen isyyden tunnustamista.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus otetaan posken limakalvolta sivelynäytteenä lastenvalvojan luona.

Oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemistä voi pyytää myös avioliitossa syntyneen lapsen isyyden selvittämiseksi, mikäli molemmat vanhemmat sitä pyytävät puolen vuoden kuluessa lapsen syntymästä.

Ennakollisesti tunnustetun isyyden peruuttaminen

Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Peruuttaminen tapahtuu vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella lastenvalvojalle. Isyyden tunnustamisen peruuttamista ei voi tehdä puhelimitse. Ilmoituksessa tulee olla äidin nimi, tunnustaneen isän nimi sekä mahdollisuuksien mukaan tieto lapsen syntymäajasta/syntymästä.

Huomioittehan, että peruuttamisilmoituksen on saavuttava lastenvalvojan tietoon viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä klo 15.00 mennessä, jotta peruuttaminen on lainvoimainen. Samaa määräaikaa sovelletaan myös sähköisesti tulleisiin peruuttamisilmoituksiin.

Lastenvalvojien henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ei voi käyttää peruuttamisilmoituksissa, sillä emme pysty takaamaan henkilökohtaisen sähköpostin osalta, että ilmoitus saapuu määräajassa työssä olevan lastenvalvojan tietoon.