Isyyden tai äitiyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Lapsen vanhemmuuden voi tunnustaa ennakollisesti äitiysneuvolassa.

Ennakollisesti tunnustetun isyyden tai äitiyden peruuttaminen Ennalta tunnustettu isyys tai äitiys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Peruuttaminen tapahtuu vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella lastenvalvojalle. Ilmoituksessa tulee olla vanhempien nimet ja mahdollisuuksien mukaan tieto lapsen syntymäajasta/syntymästä.

  • Peruuttamisilmoituksen on saavuttava lastenvalvojan tietoon viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä klo 15.00 mennessä, jotta peruuttaminen on lainvoimainen. Samaa määräaikaa sovelletaan myös sähköisesti tulleisiin peruuttamisilmoituksiin.
  • Lastenvalvojien henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ei voi käyttää peruuttamisilmoituksissa, sillä emme pysty takaamaan henkilökohtaisen sähköpostin osalta, että ilmoitus saapuu määräajassa työssä olevan lastenvalvojan tietoon.

Ota yhteyttä

Sosiaalitoimisto

Kauppakeskus Grani, 3. krs. Kauniaistentie 7 02700 Kauniainen, ma-pe klo 8.00-15.45, työntekijöiden puhelinnumerot löytyvät kultakin alasivulta, fax 09 853 1058

Isyyden tai äitiyden tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Lapsen syntymän jälkeen isyyden tai äitiyden tunnustaminen tehdään lastenvalvojalle. Lastenvalvoja vastaa isyyden tai äitiyden selvittämisestä myös siinä tapauksessa, mikäli ennakollisesti tunnustettu isyys tai äitiys on peruutettu 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Lastenvalvojan luona voidaan tehdä oikeusgeneettiset tutkimukset lapsen syntymän jälkeen. Vanhemmuutta selvitettäessä vanhempien tulee saapua lastenvalvojan luo yhdessä ja heillä tulee olla mukana voimassa olevat henkilöllisyystodistukset.

  • Oikeusgeneettinen isyystutkimus Jos tunnustava mies vaatii oikeusgeneettistä isyystutkimusta tehtäväksi tai molemmat vanhemmat sitä pyytävät, tehdään lapsesta, äidistä ja mahdollisesta isästä DNA-tutkimus. Isyystutkimus tilataan myös, jos lastenvalvoja katsoo tutkimuksen tarpeelliseksi isyyden selvittämiseksi. Oikeusgeneettinen isyystutkimus on asiakkaalle maksuton, jos kyseessä on tutkimus, joka tehdään ennen isyyden tunnustamista. Oikeusgeneettinen isyystutkimus otetaan posken limakalvolta sivelynäytteenä lastenvalvojan luona. Oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemistä voi pyytää myös avioliitossa syntyneen lapsen isyyden selvittämiseksi, mikäli molemmat vanhemmat sitä pyytävät puolen vuoden kuluessa lapsen syntymästä.

Vanhemmuuden vahvistaminen Vanhemmuuden vahvistamisen myötä lapsen ja vanhemman välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Lapsella on oikeus saada elatusta molemmilta vanhemmiltaan ja hänellä on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempiaan. Lastenvalvoja lähettää tunnustamista ja selvittämistä koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon (DVV), joka vahvistaa vanhemmuuden.

Hedelmöityshoidot ja vanhemmuuden selvittäminen

Jos pariskunta yhdessä tai lapsen äiti yksin on saanut hedelmöityshoitoa ja lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, vanhemmuuden selvittämisen yhteydessä on esitettävä lastenvalvojalle hedelmöityshoitoa koskeva hoitosuostumus.