Eroauttaminen on tarkoitettu eropäätöstä pohtiville ja eronneille kauniaislaisille lapsiperheiden vanhemmille. Tavoitteena on lapsen näkökulman esillä pitäminen erotilanteessa, lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin sekä vanhempien yhteistyön vahvistaminen.

STM:n laatima vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja konkreettiseksi apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Sen tarkoituksena on auttaa vanhempia keskustelemaan lasten arjen sujumisesta asiallisesti ja rauhassa. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaostaan niin, että vanhemmat tietävät, mistä ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.