Vanhemmuuden roolikartta® on syntynyt Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän henkilöstön kehittämistyön tuloksena vuonna 1999 ja sille on myönnetty rekisteröidyn tavaramerkin tunnus.

Vanhemmuuden roolikartan® synnyn tausta-ajatuksena oli kysymys siitä, miten vanhemmuutta voitaisiin arkiajattelussa hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti. Vanhemmuuden roolikartta® on vanhemmuuden arvioinnin apuväline ja tuki.

Roolikartan käyttäjän käsikirja (pdf)