Kuinka vanhempi voi auttaa ja tukea nuorta?

Vanhempia, niin kuin nuoriakin on monenlaisia. On nuorempaa ja iäkkäämpää. On ydinperheitä ja uusperheitä ja kaikkea siltä väliltä. Yhteistä kaikille vanhemmille että pääsääntöisesti he toivovat lapsilleen kaikkea hyvää ja pyrkivät olemaan tukena kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Usein apu vanhemmilta tulee aivan luonnostaan kun he näkevät että nuorella on jokin asia vinossa tai kun vanhempi kysyy ruokapöydässä: ”Mitäs sinulle tänään kuuluu?”. Tärkeintä onkin että vanhemmat ovat kiinnostuneita nuoren arkisesta elämästä. Jos vanhempi näkee että nuorella on paha olla, niin aina kannattaa kysyä asiasta nuorelta suoraan, oli vastaus mikä tahansa. Jos nuori ei juuri sillä hetkellä halua puhua, niin asiaan kannattaa palata myöhemmin. Jos perheessä on kaksi vanhempaa niin aina kannattaa kokeilla kumman vanhemman kanssa nuori sillä kertaa lähtisi keskustelemaan helpommin.

Tärkeää on nimenomaan kuuntelu, niin että nuori saa kaataa raskaimmatkin asiat vanhemman päälle. Tietysti jos vanhemman huoli nuoresta kasvaa ja kasvaa, niin luonnollisestikaan vanhemman ei tarvitse olla nuoren terapeutti vaan apua on hyvä hakea silloin myös muualta. Se on järkevää myös vanhemman oman jaksamisen kannalta.

Nuori – vanhempi – aikuinen -sanakirja (pdf)

Avun vastaanottamisen esteitä

Vanhemmilla saattaa olla ennakkoluuloja ammattiapua kohtaan. Heillä saattaa olla pelko että heitä syyllistetään tai he kokevat epäonnistuneensa vanhempina. Ennakkoluulot usein kuitenkin hälvenevät siinä vaiheessa kun he tapaavat auttavan tahon edustajat ensimmäistä kertaa.

Vanhemmilla saattaa olla myös omia vaikeita ongelmia tai oireita, jotka estävät avun antamisen tai etsimisen nuorelle. Vanhempi voi olla esimerkiksi psyykkisesti niin sairas, että hänen vaikea huolehtia itsestään, saati sitten omista lapsistaan. Tai vanhemmalla saattaa olla niin paha päihdeongelma, että se estää avun hakemisen nuorelle. Parasta, mitä vanhempi voi silloin tehdä, on itse hakeutua avun/hoidon piiriin. Tämä auttaa myös nuorta suuresti.

Vinkkejä vanhemmille

  • Kuunnelkaa nuorta aidosti
  • Kysykää päivittäin nuorelta ”Mitä sulle tänään kuuluu?”
  • Jos näette että nuoren voinnissa tai käytöksessä tapahtuu äkillisiä muutoksia, niin on syytä tilanteen tarkempaan selvittelyyn
  • Jos teistä tuntuu että ette voi nuorta tukea/auttaa riittävästi, niin hakekaa ajoissa ammattiapua

Selviytymisopas nuorten vanhemmille (pdf)

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professorin videot: