Vauvavuoden aikana vauvan kehitys on nopeaa ja vauva oppii tulevaisuutta ajatellen monia tärkeitä taitoja. Yleensä vauvojen kehitys tapahtuu samassa järjestyksessä, tärkeää on kuitenkin muistaa, että jokainen vauva kehittyy omaa tahtiaan. Lapsen ja vanhemman varhaisella vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys lapsen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Ensimmäisissä vuorovaikutussuhteissa vauva oppii millainen hän on ja millaisia muut ovat, miten häntä kohdellaan ja miten vauva itse vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. 

Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuille on kerätty monipuolisesti tietoa erilaisten teemojen ympärille vauvan kehityksestä ja erilaisista vaiheista, joita tähän ikäkauteen yleisesti ottaen liittyy. Alla olevista linkeistä pääset suoraan tutustumaan sivuille:

Lapsen kasvu ja kehitys 0-1 vuoden iässä

Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus

MLL Vauvan kehitys 0-6 kk iässä

MLL Vauvan kehitys 6-12 kk iässä