6-vuotias lapsi on monessa asiassa itsenäinen. Hänen voi olla vaikea rauhoittua asioiden äärelle ja tunteet saattavat vaihdella. Vaikka lapsi voi näyttää isolta, hän tarvitsee yhä päivittäistä huolenpitoa ja hellyyttä. Kaveripiiri muodostuu lapselle yhä tärkeämmäksi, hän liikkuu enemmän itsenäisesti ja tarvitsee tukea oikean ja väärän erottamiseen (moraali). Lapsi kaipaa vanhemmilta rohkaisua ja kiitosta. 

Seitsemänvuotiaan lapsen elämänpiiri laajenee tuttujen kotiympäristöjen ulkopuolelle, uusiin ihmisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Koulun aloittaminen tuo uusia asioita koko perheen elämään. Lapsi nauttii lisääntyneestä itsenäisyydestään ja hänelle tapahtuu päivän aikana paljon sellaista, mitä vanhemmat eivät näe. Vanhempien tehtävänä on tukea, kannustaa ja rohkaista lasta pärjäämään itsenäisesti näissä tilanteissa. 

Eka–tokaluokkalainen lapsi on usein seesteinen, sopeutuva, yhteistyökykyinen, innokas ja nopea oppimaan uutta. Hän voi kuitenkin olla ajoittain vanhempaan takertuva, uhmakas ja tarvita vanhemman erityistä huomiota ja tukea uusissa haasteissa. Välillä lapsi haluaa olla iso ja itsenäinen, välillä taas käpertyä vanhemman syliin. 

9–12-vuotias lapsi on usein tasapainoinen, aktiivinen, sosiaalinen ja kiinnostunut monista asioista. Varhaislapsuuden ja kouluun sopeutumisen kuohut on ohitettu ja varsinaiset nuoruusiän tyrskyt ovat vasta edessä. 

Löydät lisää tietoa 6-12 vuotiaan lapsen kasvusta ja kehityksestä alla olevista linkeistä: 

MLL 5-6 vuotiaan lapsen kasvu ja kehitysMLL

MLL 6-7 vuotiaan lapsen kasvu ja kehitys

MLL 7-9 vuotiaan lapsen kasvu ja kehitys

9-12 vuotiaan lapsen kasvu ja kehitys