perhe

Jokainen perhe on erilainen. Siksi perheiden palvelujen tarvekin on erilaista. Listaan on koottu erilaisia vanhemmuuden tuen palveluja. Niistä voi etsiä juuri itselleen sopivaa apua ja tukea.

Tärkeää on, ettei kukaan jää yksin. Kauniaisissa on suuri joukko muita vanhempia, vapaaehtoisia ja ammattilaisia, jotka haluavat tukea ja auttaa lapsiperheitä. Lisäksi sähköiset palvelut tarjoavat tietoa ja apua puhelimitse, chatin ja viestien välityksellä.

Aina voi kääntyä lähimmän ammattilaisen puoleen. Oman pienen tai suuren huolensa voi ottaa puheeksi esimerkiksi neuvolassa, päiväkodissa, eskarissa, koulussa tai terveysasemalla. Ammattilaiset osaavat neuvoa ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa. Vain kertomalla huolista voidaan auttaa. Helpointa on auttaa silloin, kun tukea haetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys

Lapsen ja nuoren kehitys on jatkuva ja kokonaisvaltainen tapahtuma, johon monet seikat vaikuttavat. On tärkeä muistaa, että jokainen lapsi ja nuori kehittyy omaan yksilölliseen tahtiin ja saman ikäiset lapset voivat olla hyvin erilaisessa kehitysvaiheessa. Mannerheimin lastensuojeluliiton sivuilta saat tietoa lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä eri ikäkausina.

Perhepolku

Perhepolku tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea lapsen ja nuoren tärkeissä kehitysvaiheissa. Perhepolun tavoitteena on tukea perheitä verkkokurssin, ryhmäneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen kautta.

Perhekummitoiminta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri kouluttaa lapsiperheille perhekummeja. Perhekummi kulkee perheen rinnalla mukana arjessa, vanhemmuutta tukien. Toiminta on perheelle maksutonta. Perhekummit ovat perheen apuna monissa arkisissa asioissa; joskus kaivataan juttuseuraa, joskus kaveria ulkoilemaan, toisinaan lisäkäsiä tai lapselle syliä. Vapaaehtoinen perhekummi on perheen apuna, perhekummitapaamisissa tulee aina olla yhden vanhemman paikalla.