Parisuhteen roolikartta® on kehitetty Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymässä. Roolikartan ensimmäinen versio tehtiin pari vuotta Vanhemmuuden roolikartan® julkaisemisen jälkeen ja lopulliseen muotoon Parisuhteen roolikartta® tuli, kun aiheesta julkaistiin oma erillinen käyttäjän opas vuonna 2003.

Parisuhteen roolikartan® syntyyn vaikutti kokemus siitä, että perheiden vaikeudet ja hajoamiset koskettavat suunnattoman monia lapsia ja näissä vaikeuksissa vanhemmuuden tukeminen ei ole yksin riittävä ratkaisu, vaan vanhemmat tarvitsevat tukea myös parisuhteen kysymyksissä. Ajatuksena on ollut, että hyvä parisuhde luo vankan perustan hyvälle vanhemmuudelle.

Roolikartan käyttäjän opas (pdf)