kriisi

Elämässä voi tulla vastaan monenlaisia tilanteita ja kriisejä. Tavallisimpia elämän kriisejä ovat läheisen kuolema, vakava sairastuminen tai vammautuminen, onnettomuudet ja tapaturmat, tahaton lapsettomuus, ero, työttömyys ja taloudelliset vaikeudet, päihdeongelma tai rikoksen uhriksi joutuminen.

Kriisi voi järkyttää mieltä ja heikentää perusturvallisuuden tunnetta. Kriisit vaikuttavat koko lähipiiriin. Apua ja tukea voi tarvita aikuinen, nuori, lapsi tai koko perhe.

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa 24/7 eli ympäri vuorokauden, jos sinä tai perheesi tarvitsee heti apua kriisitilanteeseen.

Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys (Vitikka 1 C, 02630 Espoo)
– puh. 09 8164 2439
– kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden

Jorvin sairaalan ensiapupäivystyksen yhteydessä toimii kauniaislaisia palveleva sosiaali- ja kriisipäivystys. Voit soittaa tai mennä käymään paikan päälle. Palvelu on luottamuksellista ja voit ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Palvelu on maksutonta.

Päivystävät valtakunnalliset puhelimet ja apua netistä:

Seurakuntien apua kriiseissä ja surussa

Seurakunnat antavat apua ja tukea erilaisissa kriisitilanteissa ja surussa. Ihminen voi kohdata vaikeita tilanteita kuten läheisen kuoleman, oman tai läheisen vakavan sairastumisen, vammautumisen, taloudellisen ahdingon tai joutumisen rikoksen uhriksi.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuki on avointa kaikille; avun saaminen ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Seurakunnat tarjoavat apua niin henkisessä selviämisessä kuin käytännön asioiden hoitamisessakin.

Tukea vaikeassa elämäntilanteessa voi saada esimerkiksi sairaalapastorilta, papeilta, nuorisotyön ohjaajilta tai kirkon diakoniatyöntekijöiltä, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökohtaisen keskusteluavun lisäksi seurakunnilla on tarjolla erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviä vertaisryhmiä.

Kauniaisten kriisiryhmä

Ryhmän jäsenillä on valmius antaa psyykkistä ensiapua onnettomuuden, vakavan vamman tai odottamattoman kuolemantapauksen jälkeen. Tilanteeseen liittyvät ihmiset kokoontuvat ja käyvät yksityiskohtaisesti läpi, mitä tapahtui, mitä koettiin ja mitä tunteita heräsi. Ohjaajat antavat tietoa kriisin kulusta yleensä ja neuvoja, mihin kiinnittää huomiota, jos kriisi ei ohitu. Kriisin läpikäyntiin liittyvä tapaaminen pyritään järjestämään muutaman vuorokauden sisällä tapahtuneesta.

Kun tarvitset apua, ota yhteyttä terveyskeskukseen, kouluun tai seurakuntaan, joiden kautta saat yhteyttä ryhmän jäseniin. Ryhmän koordinaattorina toimii psykologi Jorma Falkenberg.

Ota yhteyttä

Jorma Falkenberg

Psykologi
Organisaatio
Sosiaali-ja terveystoimi Terveyspalvelut, Mielent. ja päihdetyö