Lasten huoltajuus, asuminen, tapaaminen ja elatus

Kun vanhemmat eroavat, on suunniteltava, miten eron jälkeen alaikäisen lapsen asiat hoidetaan. On sovittava siitä, kumman luona lapsi asuu, miten lapsi tapaa vanhempiaan ja miten vanhemmat jakavat vastuun lapsen elatuksesta. Myös lapsen huoltajuudesta voidaan sopia uudelleen, mikäli se on tarpeen. Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

Perheoikeudelliset palvelut

Lastenvalvojat auttavat lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusten laatimisessa vanhempien asuessa erillään.

Lastenvalvojalta saa puhelinneuvontaa ja ohjausta. Tapaamisissa lastenvalvojan luona vanhemmat voivat laatia lapseen liittyvät sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään lapsen edun mukaiseen sopimukseen sekä vahvistaa lasta koskevat sopimukset.

Tutustu tästä isyysasiat

Avioero, avoero tai rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Tutustu tästä avioeron, avoeron tai rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen.

Elatusapulaskuri