Avioeroa voivat hakea joko puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin. Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta. Asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella avioerohakemuksella.

Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sitten, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa käsitellessään tuomioistuin ei tutki avioerohakemuksen syitä.

Rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin avioeroon.

Lasten asioista päättämisen tavoissa ei ole eroa, päättyi liitto sitten avio- tai avoeroon.