Eroauttamisen on tarkoitettu eropäätöstä pohtiville ja eronneille kauniaislaisille lapsiperheiden vanhemmille, lapsille ja nuorille. Työskentelyn tavoitteena on lapsen edun ja näkökulman esiin nostaminen, lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin sekä vanhemmuuden ja vanhempien yhteistyön vahvistaminen.

Erotilanteessa sovinnollinen ero on lapsen etu. Ero on iso muutos lapsen elämässä. Se, miten ero käsitellään ja eron jälkeinen vanhemmuus toteutetaan, vaikuttaa ratkaisevasti lapsen hyvinvointiin.

Vanhemmuus­suunnitelma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta.