Sovinnollinen ero ja lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin on lapselle tärkeää.

Eroauttamisen sosiaaliohjaus on tarkoitettu eropäätöstä pohtiville ja eronneille kauniaislaisille lapsiperheiden vanhemmille, lapsille ja nuorille. Se on lyhytkestoista varhaisen vaiheen tukea, joka mahdollistaa eroon liittyvien asioiden ja tunteiden käsittelyn, joko yhdessä tai erikseen. Eroauttamisen sosiaaliohjaaja auttaa vanhempia ja lapsia löytämään heille sopivia keinoja ja palveluita erosta selviytymiseen.

Työskentelyn tavoitteena on lapsen edun ja näkökulman esiinnostaminen, lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin sekä vanhemmuuden ja vanhempien yhteistyön vahvistaminen.

Lapsen omalla tapaamisella hänelle luodaan tila omien ajatusten ja tunteiden kertomiselle.