Lähisuhdeväkivallalla on monia muotoja. Kumppani voi esimerkiksi töniä, repiä tai uhkailla. Hän voi kontrolloida elämää ja rajoittaa menoja.

Jos väkivalta kohdistuu lapseen, se voi olla esimerkiksi tukistamista. Tekojen lisäksi myös lapsen hoidon laiminlyöminen on väkivaltaa.

Lähisuhde- ja perheväkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan, lähisukulaistaan tai muuta läheistään kohtaan.

Lähisuhde- ja perheväkivaltaa esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa, kulttuureissa ja ikäryhmissä. Väkivallan tekijä voi olla mies tai nainen. Väkivalta lähisuhteessa ei ole yksityisasia, vaan siihen on puututtava.

Lähi- ja perheväkivallalla on monia muotoja. Yleisimmät muodot ovat fyysinen ja henkinen väkivalta. Etenkin henkinen väkivalta jää usein huomaamatta. Lähisuhdeväkivalta voi lisääntyä vähitellen ja saada uusia muotoja.

Tässä on lueteltu erilaisia lähisuhdeväkivallan muotoja. Väkivalta loppuu harvoi itsestään.