Lapsiperheiden kotipalvelu on matalan kynnyksen tukimuoto, jonka tavoite on tukea vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä sekä opastaa ja avustaa perheitä lasten- ja kodinhoidossa. Palvelu on tavoitteellista ja määräaikaista pyrkimyksenä perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaaksi pääsee perheohjaajan tai kaupungin perhetyöryhmän kautta. Yhteystiedot löytyvät Kauniaisten kaupungin kotisivuilta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aina luonteeltaan tilapäistä ja tarveharkintaista. Pääsääntöisesti palvelua tarjotaan arkisin, 1–2 kertaa viikossa, 2–4 tuntia kerrallaan enintään 3 kuukauden ajan.  Lapsiperheiden kotipalvelu painottuu perheen arjen toimintojen ohjaukseen, tukeen ja neuvontaan. Se sisältää myös lasten- ja kodinhoidollista apua.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille tai jos se on välttämätöntä alle 18-vuotiaiden lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman, vanhemman masennuksen ja/tai uupumuksen perusteella.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä, mikäli kyseessä on pelkkä siivouksen tarve, äkillinen sairastuminen (kuten vatsataudit, flunssat yms.), kotona tehtävä etätyö, vanhemman säännöllinen työssäkäynti, opiskelu, vanhempien harrastukset tai henkilökohtaisen avustajan tarve.

Lapsiperheen kotipalvelua voi saada joko kaupungin oman perhetyöntekijän toteuttamana tai ostopalveluna. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasperheeltä voimassa olevien sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen mukainen tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun maksu.

Lapsiperheen kotipalvelun maksut:

1–2 tuntia 9,90 €
2–4 tuntia 16,40 €
4–6 tuntia 20,90 €

Mikäli perheen maksukyky on alentunut, maksuihin voi saada alennusta tuloselvityksen perusteella.

Ota yhteyttä

Ann-Christine Ahlsved

Perhetyöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Avohoidon perhepalv.