Uudellamaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Joka toinen viikko kokoontuvassa ryhmässä seurataan epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta. Ryhmän puheenjohtajana toimii vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä HUSista.

Alueellinen koordinaatioryhmä esittää epidemiaan liittyviä suosituksia ja rajoituksia. Varsinaiset päätökset tehdään aluehallintovirastossa ja kunnissa.

26.4.2022

Maskin käyttösuositus on edelleen voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä kuten Villa Bredassa ja terveysasemalla asioitaessa.

Rajoitusten ja suositusten soveltaminen Kauniaisissa