Takaisin ajankohtaisiin
10.6.2021

Lärare inom småbarnspedagogik (362048, 362043) tillsvidare fr.o.m. 2.8.2021. Ansökningstid 10.06–31.07.2021. 

På Kasabergets daghem vill vi erbjuda mångsidig pedagogisk verksamhet av hög kvalité där barnen är i fokus. En personalgrupp som genomsyras av hög kompetens, en stark utvecklingsvilja och samarbetsförmåga är nyckeln!

Vi erbjuder dig, lämpliga lärare inom småbarnspedagogik, ett ansvarsfullt arbete där Du tillsammans med kollegorna på enheten får möjlighet att utveckla verksamheten och fortbilda dig. Förutom veckovisa teamplaneringar har enheten regelbundna gemensamma planeringseftermiddagar och alla lärare har gemensamma peda-möten. På enheten har vi en egen speciallärare, som är en del av både teamens och barnens stöd i vardagen.

Din yrkesroll är lärare inom småbarnspedagogik och teamledare. Du är engagerad och professionell i båda rollerna. Som lärare ansvarar Du för pedagogiska verksamheten i gruppen och att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen både i barngrupp och med dokumentation. Som teamledare tycker Du om att leda och motivera andra samt dela med Dig av dina erfarenheter och kunskaper. Det närmaste yrkesstödet/bollplanket har du av ditt lärarpar i gruppen.

Kasabergets daghem har sex barngrupper som har ett nära samarbete med varandra. I varje grupp jobbar två lärare och en barnskötare. Enheten har en resursbarnskötare samt tre daghemsbiträden. Utrymmen är ändamålsenliga liksom miljön utomhus med stor gård och i närheten finns både sport- och utflyktsmål. Gå gärna in på våra hemsidor för att läsa mera!
Vi söker lärare till 1-3-åringarna, 3-5-åringarna.

Den person som utses till den nämnda befattningen ska uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993)

Kontaktuppgifter
Chef för förskole- och småbarnspedagogisk enhet
Anette Rönnlund
anette.ronnlund@grankulla.fi
0503636343

Adress till arbetsplatsen
Stenbergsvägen 28, 02700 GRANKULLA

Lön
2770,51 €kk

Arbetserfarenhet
ingen – 1 år

Arbetet inleds
02.08.2021, eller enligt överenskommelse

Arbetstid
heltidsarbete

Varaktighet
över 12 månader, tillsvidare

Ansökningstiden går ut 31.07.2021 

Lämna ansökan
Ansökningar i första hand elektroniskt, men kan även skickas per post:

Grankulla stad / Registraturen
PB 52
02701 GRANKULLA

Ansökningsblankettens www-adress
https://response.questback.com/kauniaistenkaupunki/7ayk5wercd

Publicerad 10.6.2021