Takaisin ajankohtaisiin
26.11.2021

Daghemmet Grankotten är ett daghem med tre grupper och ca 50 platser. Vi söker nu en lärare inom småbarnspedagogik till Kottarnas grupp, med barn i åldern 0-3 år. Vi har mycket verksamhet, och jobbar enligt planen för småbarnspedagogik. Du kan läsa mer om daghemmet här.

Behörighetsvillkor:
Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

Goda kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Kontaktuppgifter
Kristina Gustafsson kristina.gustafsson@grankulla.fi,
+358503771347

Lön
2770,51€/mån

Arbetserfarenhet
Ingen – 1 år

Arbetet inleds
03.01.2022, eller enligt överenskommelse

Arbetstid
Heltidsarbete, 38h15min/vecka

Varaktighet
Över 12 månader, tillsvidareanställning

Ansökningstiden går ut 9.12.2021 kl. 23:59

Lämna ansökan i första hand via länken: response.questback.com/kauniaistenkaupunki/grankotten

Pappersansökningar skickas till:
Grankulla Stad/Registraturen/lärare Grankotten
Grankullavägen 10
02700 Grankulla