Takaisin ajankohtaisiin
29.11.2021

Du är lämplig kreativ pedagog, skapar lust att lära och har förmågan att se barnen som individer.
Du är en trygg ledare och teamspelare, du kommer bra överens med både barn, vårdnadshavare och kolleger.

Du gillar att arbeta med människor. Du visar intresse och förståelse för andra och de olikheter som finns i både barn- och vuxengrupper. Du bidrar till ett positivt klimat på arbetsplatsen. Du gillar att skapa goda relationer till alla omkring dig.

Sökes lärare till barngrupp i ålder 1–3-åringar. Arbetet inleds 3.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Bekanta dig med daghemmet: www.grankulla.fi/kasabergets-daghem

Kontaktuppgifter
Anette Rönnlund
(anette.ronnlund@grankulla.fi)
050 36363434

Adress till arbetsplatsen
Stenbergavägen 28, 02700 GRANKULLA

Lön
2770,51

Arbetserfarenhet
Ingen – 1 år

Arbetet inleds
3.1.2022, eller enligt överenskommelse

Arbetstid
Heltidsarbete

Varaktighet
Över 12 månader

Ansökningstiden går ut 19.12.2021 kl. 23:59

Lämna ansökan i första hand elektroniskt,
men ansökan kan även skickas per post:

Grankulla stad / Registraturen
PB 1
02701 GRANKULLA

Ansökningsblankettens www-adress:
response.questback.com/kauniaistenkaupunki/362036