Takaisin ajankohtaisiin
13.12.2021

Välkommen att jobba till en levnadsglad, aktiv och samarbetsvillig stad! Grankulla stad är lärvänlig, har smart verksamhet och samarbete med fokus på invånarna.

Kasabergets daghem med sex barngrupper och egen speciallärare söker en lämplig och behörig lärare inom småbarnspedagogik, fast anställning, till en barngrupp med 1-3 åringar. Du är en kreativ pedagog, skapar lust att lära och har förmågan att se barnen som individer.
Du är en trygg ledare och teamspelare, du kommer bra överens med både barn, vårdnadshavare och kolleger.

Du gillar att arbeta med människor. Du visar intresse och förståelse för andra och de olikheter som finns i både barn- och vuxengrupper. Du bidrar till ett positivt klimat på arbetsplatsen. Du gillar att skapa goda relationer till alla omkring dig.

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).
Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).
Den som anställs ska visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

Prövotid 6 månader

Förfrågningar:
Riia Forss-Ilves/Kasabergets daghem
tel.050 411 5762
riia.forss-ilves@kauniainen.fi

Adress till arbetsplatsen
Stenbergsvägen 28, 02700 GRANKULLA

Lön
2770,51€/kk + eventuella tillägg

Arbetet inleds
24.01.2022, eller enligt överenskommelse

Arbetstid
Heltidsarbete

Varaktighet
Över 12 månader, fast anställning

Ansökningstiden går ut 23.1.2022 kl. 23:59

Ansökningar i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten, men kan även skickas per post:

Grankulla stad / Registraturen
PB 1
02701 GRANKULLA

Ansökningsblankettens www-adress
response.questback.com/kauniaistenkaupunki/larare_kasaberget