Takaisin ajankohtaisiin
17.12.2021

Kasabergets daghem med sex barngrupper och egen speciallärare söker en gruppassistent till en barngrupp med 5–7-åringar.

En gruppassistent fungerar som assisterande personal i barngruppen. Assistentens uppgifter beror på barngruppens behov.  Inom småbarnspedagogiken kan ett enskilt barn eller en grupp ha en assistent som har i uppgift att stödja det enskilda barnet eller barn i gruppen och göra det möjligt för dem att delta i verksamheten.

Du är en trygg person och teamspelare, du kommer bra överens med både barn, vårdnadshavare och kolleger. Du gillar att arbeta med människor. Du visar intresse och förståelse för andra och de olikheter som finns i både barn- och vuxengrupper. Du bidrar till ett positivt klimat på arbetsplatsen. Du gillar att skapa goda relationer till alla omkring dig.

Arbetet börjar 24.1.2022, eller enligt överenskommelse.

Prövotid 6 månader

Behörighetsvillkor
Examen för skolgångsbiträde eller annan lämplig utbildning.
Den som anställs ska visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen

Lön
2042,53 €/mån

Förfrågningar
Riia Forss-Ilves / Kasabergets daghem
tel. 050 411 5762
riia.forss-ilves@kauniainen.fi

Adress till arbetsplatsen
Stenbergsvägen 28, 02700 GRANKULLA

Varaktighet
Över 12 månader, fast anställning

Ansökningstiden går ut 23.1.2022 kl. 23:59

Ansökningar ska i första hand skickas elektroniskt, men kan även skickas per post:

Grankulla stad / Registraturen
PB 1, 02701 GRANKULLA

Ansökningsblankettens www-adress:
response.questback.com/kauniaistenkaupunki/gruppassistent