Takaisin ajankohtaisiin
8.9.2021

Daghemmet Grankotten är ett daghem med tre grupper. vi söker nu en barnskötare inom småbarnspedagogik till Kottarnas grupp, med 12 barn i åldern 0-3 år. Du jobbar tillsammans med två erfarna lärare inom småbarnspedagogik. Vi har ett glatt och aktivt team på Grankotten. Vi följer planen för småbarnspedagogik och har mycket aktivitet. Eftersom vi är ett svenskspråkigt daghem förutsätter vi att du talar svenska.

Länk till vår hemsida: www.kauniainen.fi/grankotten

Av sökande förutsätts grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn (lagen om småbarnspedagogik 540/2018, 28 §, förordning 753/2018, 3 § och 4 §).

Vi förutsätter att straffregisterutdrag uppvisas (504/2002).

Prövotid 6 månader.

Kontaktuppgifter
Föreståndare Kristina Gustafsson
Brandkårsvägen 1-3. 02700 Grankulla
kristina.gustafsson@grankulla.fi
+358 503771347

Adress till arbetsplatsen
Brandkårsvägen 1-3,
02700 GRANKULLA

Lön
2252,95€/mån

Arbetserfarenhet
ingen – 1 år

Arbetet inleds
20.12.2021, eller enligt överenskommelse

Arbetstid
heltidsarbete, 38h15min/vecka

Varaktighet
över 12 månader, Tillsvidareanställning

Ansökningstiden går ut 22.09.2021 kl. 23:59

Lämna ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten.

Pappersansökningar skickas till:
Grankulla stad/Registraturen/Grankotten
PB 1
02701 GRANKULLA

Ansökningsblankettens www-adress: www.response.questback.com/kauniaistenkaupunki/hvlw1adkmw