Yhteystiedot Valikko

Miten toimia äkillisessä öljyvahingossa?


Öljyvahingon sattuessa on öljyn haltijan ryhdyttävä alustaviin torjuntatoimenpiteisiin ja ilmoitettava vahingosta hätäkeskukseen, joka hälyttää kunnan pelastuslaitoksen paikalle.

-> Soita hätänumeroon 112

Pelastuslaitos ryhtyy tarpeellisiin torjuntatoimenpiteisiin jotta saadaan vahinko ehkäistyksi ja rajoitetuksi. Tämä jälkeen tehdään tilannearvio. Öljyvahingon yhteydessä tämä tilannearvio tarkoittaa aina toimenpiteitä maaperän puhtauden selvittämiseksi.

Tilannearvion tekemiseksi pelastusviranomainen tai esim. kiinteistön haltija ilmoittaa onnettomuudesta ympäristöviranomaisille (yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle joka ilmoittaa asiasta edelleen Uudenmaan ympäristökeskukselle).

Tilannearvion tekoa varten ympäristökeskuksen edustaja tekee yhdessä kunnan ympäristösihteerin kanssa onnettomuuspaikalla käynnin ja samalla selvitetään myös onnettomuuden kulkua. Käynnistä tehdään aina pöytäkirja. Pöytäkirjassa voidaan antaa määräyksiä alueen tutkimuksen ja pikaisen kunnostuksen aloittamiseksi.

-> Ilmoita vahingosta Kauniaisten kaupungin ympäristösihteerille,
puh. 09-505 6269/ Uudenmaan ympäristökeskuksen kenttätarkastajalle, puh. 020 490 3050

Alueen tutkimukseksi tarvitaan pilaantuneen maaperän ympäristöasiantuntija. Alalla on useita konsulttiyrityksiä ja ympäristöviranomaisilta saa joitakin yhteystietoja. Toisinaan ympäristökonsultti on jo mukana tehtäessä tilannearviota. Tällöin myös keskustellaan kunnostuksen kustannuksista ja kuka on vastuussa niistä. Äkillisessä onnettomuustapauksessa kustannuksista vastaa yleensä jonkin osapuolen vakuutusyhtiö.

Mikäli tilannearviossa todetaan, että nopealla kunnostustoimilla voidaan ehkäistä enempiä ympäristö- ja muita vahinkoja, voidaan kunnostustoimenpiteet käynnistää tarkastuspöytäkirjan määräyksillä. Tällöin kohteen kaivaminen on myös samalla tutkimuksien tekoa. Toisinaan, jos vahinko on pieni, eikä haitta-aineita ole vielä päässyt leviämään laajemmalle, voidaan kohde saada kunnostettua kokonaan ns. tutkimuskaivuilla. Tällöin kaivannosta otetaan lopetusnäytteet jotka tutkitaan laboratoriossa. Tämän jälkeen kunnostuksesta tehdään loppuraportti ja se toimitetaan Uudenmaan ympäristökeskukselle tarkastettavaksi. Näin onnettomuudesta ja tehdystä kunnostuksesta jää kirjallinen dokumentti mahdollisia alueen uusia omistajia varten.

Toisaalta, jos tutkimuskaivun aikana todetaan, että vahinko ei ole pieni ja näyttää siltä, että vähäiset kunnostustoimenpiteet eivät riitä, tehdään kohteesta ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus Uudenmaan ympäristökeskukselle. Tällöin tehdään tutkimukset ja kunnostussuunnitelma kuten muissakin maaperän pilaantumistapauksissa. Tämä jälkeen kunnostus tehdään ilmoituksesta tehtävän päätöksen mukaisesti.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (pdf) (53.5 KB)
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta (doc) (43 KB)
Lomakkeen täyttöohjeet (pdf) (69.3 KB)