Yhteystiedot Valikko

Rottaongelmia?

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on oleellista.
•    Estä rotan ravinnonsaanti pitämällä talousjätteet tiiviissä astioissa ja roskakatoksen siivottuna.
•    Tarkista, että kompostori jossa kompostoidaan biojätteitä, on ehjä ja haittaeläimiltä suojattu.
•    Älä heitä tienvarsille tai ulkoilualueille roskia kuten piknik - jäänteitä, grillipapereita ja ruuanjätteitä, ne saattavat houkutella rottia paikalle.
•    Pidä lintujen talviruokintapaikat siisteinä.

Rottien torjunta
•    Loukkupyynti.  Loukkuja tulee olla useita ja niitä pitää sitoa tukevasti kiinni. Houkutusruoka tulee olla maittavaa ja tuoksua hyvälle (esim. suklaata, makkaraa, savustetut ruoka-aineet). Loukkuja tulee tarkistaa päivittäin.
•    Rotanmyrkky.  Syötit on sijoitettava erityisiin syöttilaatikoihin tai muuten suojattava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä luonnonvaraisille eläimille. Syöttilaatikon kanteen on laitettava varoituslappu, jossa ilmoitetaan, mitä torjunta-ainetta on käytetty, jotta vahingon sattuessa eläinlääkäri tietää tehoavan vasta-aineen. Varoituslaput on laitettava niiden rakennusten seiniin tai oviin, joihin myrkkyä on laitettu. Hyviin tapoihin kuuluu ilmoittaa myrkytyksestä myös naapureille. Varsinkin taajama-alueella kaupunki suosittelee turvallisuussyistä ammattilaisten apua rottien torjunnassa.

Terveydensuojelulain 31 §:n perusteella kiinteistönomistajan tai haltijan vastuulla on ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vahinkoeläinten kuten rottien hävittämiseksi. Kaupungilla ei ole valtuuksia torjua rottia yksityisillä mailla, vaan ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin kaupungin omistamilla alueilla, kuten leikkipuistoissa ja kaupungin kiinteistöjen pihoilla.

Kaupunki kehottaa kaikkia kiinteistönomistajia ja talonyhtiöitä ryhtymään nopeisiin torjuntatoimenpiteisiin mikäli omalla tontillaan havaitaan rottia. Mikäli havaitset rottia esim. taloyhtiösi tiloissa, tee välittömästi ilmoitus isännöitsijälle.

Lisätietoja rottien torjunnasta saat  Espoon seudun ympäristöterveyden asiakaspalvelusta, ma-pe klo 8.30-12,  puh. 09-8162 3900 sekä täältä >

ROTTIA (pdf) (51.3 KB)