Yhteystiedot Valikko

HSY-Vesi

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä hoitaa Kauniaisten vesi- ja jätevesihuollon.

Uuden kuntayhtymän verkkosivuilla on runsasti tietoa vedenjakelusta, laadusta ja vesihuoltolaitoksen palveluista. Sivujen kautta voi myös tehdä sähköisiä lukemailmoituksia.

Täältä pääset uuden yhtymän vesihuolto sivuille >


Kauniaisten vesihuollon kehittämisuunnitelma 2013-2022

Kauniaisten vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu samanaikaisesti pääkaupunkiseudun alueellisen, sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkikohtaisten vesihuollon kehittämissuunnitelmien kanssa. 

Suunnitelmien tavoitteena on tukea kuntien ja seudun yhdyskuntarakenteen ja vesihuollon kehittymistä seuraavan vuosikymmenen aikana. Kehittämissuunnitelmassa on keskitytty yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien muutostarpeiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kaupungin vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet.

vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2022 (pdf) (5.3 MB)