Yhteystiedot Valikko

Rakentaminen ja haitat


Alla mainitut työmaiden tai niiden toiminnasta aiheutuvat haitat eivät pääsääntöisesti kuulu rakennusvalvonnan tehtäviin.

Rakennustyömaat

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on säädetty rakennustyömaiden aiheuttamasta pölyn, melun ja tärinän torjunnasta (mm. sallitut työajat erityisen häiritsevää melua aiheuttaville töille). Kauniaisten ympäristötoimi valvoo ympäristönsuojelu- määräysten noudattamista.

Rakennustyömaiden aiheuttamista akuuteista liikennehäiriöistä, räjäytystöiden aiheuttamista vahingoista tai muista rakennustyömaiden aiheuttamista vahingonteoista huolehtii tarvittaessa poliisiviranomainen.

Kaivutyöt

Kaivutöihin yleisillä alueilla (kadut, puistot) vaaditaan Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka yksikön kaivutyölupa. Näihin töihin liittyvissä haitoissa on syytä ottaa yhteyttä kuntatekniikka yksikköön.

Kunnossapito

Katujen ja katuojien kunnossapidosta vastaa kuntatekniikka.

Meluhaitat ja asumisterveys

Mahdollisten uusien, valmiiden rakennusten aiheuttamasta meluhaitasta naapurirakennusten sisätiloissa voi ottaa yhteyttä Espoon terveydensuojeluviranomaiseen. Myös vanhojen rakennusten asumisterveyteen liittyvät asiat kuuluvat terveystarkastajalle.