Yhteystiedot Valikko

Lomakkeet

Lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta Lupapiste.fi

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä
ja purkutyön jätehuollosta
Nämä tiedot annetaan Lupapisteessä.
Ilmoitus rakennuksen poistumasta. Lähetetään rakennusvalvontaan.
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf) (85.6 KB)
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta. Naapurikuulemisen lomake viedään Lupapisteeseen liitteeksi.
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemusken vireilletulosta (pdf) (156.1 KB)
Vastaavan työnjohtajan hakemus
Hakemus tehdään ja jätetään Lupapisteessä.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Korjaus-ja muutostyön energiaselvitys (pdf) (270.7 KB)
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake
Paloturvallisuuden perustietolomake (pdf) (190 KB)Muistilistat ja tarkastusasiakirjojen mallit


Työmaan muistilista ja
tarkastusasiakirja, pientalot
Pientalotyömaan tarkastusasiakirja (pdf) (227.1 KB)
IV-työn muistilista ja
tarkastusasiakirja
IV-työn muistilista ja tarkastusasiakirjamalli (pdf) (64.6 KB)
KVV-töiden muistilista ja
tarkastusasiakirja 
KVV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjamalli (pdf) (123.3 KB)
Tarkastusasiakirja ja työnjohtajan ajankäyttösuunnitelma, suuret työmaat Tarkastusasiakirjan malli (pdf) (1.7 MB)
Tuotekelpoisuuden tarkastaminen Tuotekelpoisuuden tarkastaminen MRL-150f01A (pdf) (139.2 KB)
Tuotekelpoisuuden tarkastuslomakemalli Tuotekelpoisuuden tarkastuslomakemalli
Aloituskokouksen pöytäkirja
Aloituskokouksen pöytäkirja (pdf) (219.7 KB)
Työmaasuunnitelma
Työmaasuunnitelma (pdf) (211.5 KB)
Rakennusaikainen kosteuden hallinta, pientalot
Rakennusaikainen kosteudenhallinta (pientalot) (pdf) (16.5 KB)
 Loppukatselmuksen ilmoitusLoppukatselmuksen ilmoitus (pdf) (204.8 KB) 
Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma