Yhteystiedot Valikko

Lomakkeet

Lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta Lupapiste.fi

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä
ja purkutyön jätehuollosta
Nämä tiedot annetaan Lupapisteessä.
Ilmoitus rakennuksen poistumasta. Lähetetään rakennusvalvontaan.
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (pdf) (85.6 KB)
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta. Lomake viedään Lupapisteeseen hakemuksen liitteeksi.
Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta (pdf) (156.1 KB)
Vastaavan työnjohtajan hakemus
Hakemus tehdään ja jätetään Lupapisteessä.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Korjaus-ja muutostyön energiaselvitys (pdf) (270.7 KB)
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake
Paloturvallisuuden perustietolomake (pdf) (190 KB)Muistilistat ja tarkastusasiakirjojen mallit


Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja
Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja (pdf) (687.2 KB)
IV-työn muistilista ja
tarkastusasiakirja
IV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (pdf) (329 KB)
KVV-töiden muistilista ja
tarkastusasiakirja 
KVV-töiden muistilista ja tarkastusasiakirjan malli (pdf) (493.8 KB)
Tarkastusasiakirja ja työnjohtajan ajankäyttösuunnitelma, suuret työmaatTarkastusasiakirjan malli (pdf) (1.7 MB)
Savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirjaSavuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirja (pdf) (355.8 KB)
Tuotekelpoisuuden tarkastaminenTuotekelpoisuuden tarkastaminen MRL-150f01A (pdf) (139.2 KB)
Tuotekelpoisuuden tarkastuslomakemalliTuotekelpoisuuden tarkastuslomakemalli
Aloituskokouksen pöytäkirja
Aloituskokouksen pöytäkirja (pdf) (219.7 KB)
Työmaasuunnitelma
Työmaasuunnitelma (pdf) (211.5 KB)
Rakennusaikainen kosteuden hallinta, pientalot
Rakennusaikainen kosteudenhallinta, pientalot (pdf) (188.6 KB)
Loppukatselmuksen ilmoitusLoppukatselmuksen ilmoitus (pdf) (204.8 KB)