Yhteystiedot Valikko

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennusvalvonnan asiantuntijaelin ja sen tarkoitus on rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioiminen.

Hankkeen tultua vireille Lupapisteeseen, rakennusvalvontaviranomainen arvioi, mitkä hankkeet viedään kaupunkikuvaan.

Kaikki uudiskohteet käyvät kaupunkikuvatoimikunnan lausuttavana.

Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu kerran kuussa ja esityslista esittelymateriaaleineen lähetetään kaupunkikuvatoimikunnan jäsenille edellisen viikon torstaina. Kokouksen pöytäkirja vahvistuu samalla viikolla ja pöytäkirjaotteet siirretään Lupapisteeseen hankkeen osapuolten nähtäväksi.

Hankkeen esittelymateriaali tulee toimittaa yhtenä pdf:nä sähköpostilla ositteeseen sirkka.lamberg@kauniainen.fi sovitulla aikataululla  ja siitä tulee hahmottua hankkeen kaupunkikuvalliset vaikutukset ja tilalliset ratkaisut. Tarkemmat tiedot esitettävästä aineistosta, kohdat 1-7, on kerrottu Luvanvaraisien rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto –ohjeessa, johon pääsee tästä.

Kaupunkikuvatoimikunta 2017–2019

Varsinaiset
jäsenet
Puolue

Henkilökohtaiset
varajäsenet
Puolue
Puheenjohtaja
Konsta Saarela


RKP


Kari Pesonen

Vihr. (sit.)
Varapuheenjohtaja
Pekka Herkama


Kok.


Harri Fagerlund

Kok.

Mervi Savolainen
Vihr. (sit.)

Veronica Rehn-KiviRKP

Esittelijä/Sihteeri
johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg
puh. 050 308 3211
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi