Yhteystiedot Valikko

HISSI- JA ESTEETTÖMYYSAVUSTUKSET


Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää uuden hissin rakentamiseen vanhaan kerrostaloon rahoitusta, avustuksen määrä on enintään 45 % Rakentamiskustannuksista.

ARA myöntää avustusta uuden hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon. Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. ARA myöntää hissiavustusta enintään 45 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Työt voidaan aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Kauniaisten kaupungilta on mahdollista saada määrärahojen puitteissa enintään 10 % lisäavustus hissin hyväksyttyihin rakentamiskustannuksiin.

Avustus liikkumisesteiden poistamiseen

Hissiavustuksen lisäksi ARA myöntää avustusta myös muihin liikkumisesteiden poistamiseen, kuten esimerkiksi ulko-ovien automatisointiin ja tarvittavien luiskien rakentamiseen, ulko-ovien leventämiseen ja kaiteiden rakentamiseen.

Porrashissin hankintaan voi saada avustusta jos ARA katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Hissi- ja esteettömyysavustusohje


Hissiavustushakemukset tulee jättää yhdyskuntavaliokunnalle osoitteeseen:

Kauniaisten kaupunki/Kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen.

Hakemukseen tulee liittää jäljennös ARA:n päätöksestä, rakennusvalvonnan loppukatselmuspöytäkirja sekä selvitys hankkeen lopullisista kustannuksista tositteineen.