Yhteystiedot Valikko

Tilakeskus

Tulosalueen tehtävinä on mm. järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset
ja hyvätasoiset toimitilat sekä huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta, kaupungin omien talonrakennusinvestointien ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta.

Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien kiinteistöjen yllä- ja
kunnossapitoa.