Yhteystiedot Valikko

Konevarikko

Kauniaisten kaupungin Konevarikko vastaa kaupungin omistaman kaluston vuokrauksesta sekä kuljetus- ja työkonepalveluiden tuottamisesta ja välittämisestä kaupungin eri yksiköille. Konevarikolla korjataan ja huolletaan kaupungin omistamat henkilö-, paketti-, kuorma-autot sekä työkoneet ja laitteet.

  • Kalustohankinnat

  • Konekorjaukset ja -huollot
  • Kaluston vuokraus hallintokunnille
Kalustoa