Valikko

Omakotitontit 


Kaupungilla ei ole tällä hetkellä luovutettavia omakotitontteja.Koivuhovi_24052017

Kaikki Koivuhovin omakotitontit on luovutettu.


Kaupunki luovuttaa 14 omakotitonttia omatoimiseen rakentamiseen Koivuhovin aseman välittömästä läheisyydestä. 

Tontit on mahdollista vuokrata tai ostaa. Tonteille saa rakentaa vain yksiasuntoisen pientalon.

Tontit luovutetaan tarjousten saapumisjärjestyksessä. 

Tontit ovat selailtavissa karttapalvelussa (täällä), jossa violetilla väritetyt tontit ovat varattavissa. Keltaisella väritetyt tontit ovat varattuja ja punaisella väritetyt tontit on jo luovutettu.

Havainnekuva:
Koivuhoivi Björkgård  havainne visualisering
Koivuhovin pientalotonttien luovutus omatoimiseen rakentamiseen (päivitetty 10.10.2017) (pdf) (133.3 KB)
Koivuhovin luovutettavat pientalotontit sekä myyntihinnat ja perusvuokrat (lisätty 7.9.2017) (pdf) (4.2 KB)
Tärkeää tietoa Koivuhovin pientalotonteista (päivitetty 10.10.2017) (pdf) (12.8 KB)
Koivuhovin pientalotontti kiinteistönkauppakirja (päivitetty 10.10.2017) (pdf) (17.1 KB)
Koivuhovi pientalotontti vuokrasopimus (päivitetty 10.10.2017) (pdf) (31.7 KB)
Korttelisuunnitelma ja rakennustapaohjeet (pdf) (1.6 MB)
Asemakaava Ak 190 kaavakartta ja määräykset (pdf) (574.3 KB)
Lisätietoja kaavasta: Koivuhovin alue

Koivuhovin alue Asemakaavaa ja asemakaavan muutosta varten tehty maaperätutkimus 2008 (pdf) (2.6 MB)
Koivuhovin aseman meluselvitys 2007 ja 2011 (pdf) (3.5 MB)
Koivuhovin alue, Kauniainen Raideliikennetärinäselvitys 2011 (pdf) (1.2 MB)
Lohkomistoimitus 2015-23 toimituspöytäkirja ja kartta (korjattu 15.6.2016) (pdf) (1.7 MB)Lohkomistoimitus 2015-25 toimituspöytäkirja ja kartta (lisätty 15.6.2016) (pdf) (3.4 MB)
Bredanniitynkuja katusuunnitelma (pdf) (1.1 MB)
Bredanniitynkuja vesihuolto asemapiirustus (pdf) (790.2 KB)HSY Johtokartta Bredanniitynkuja 4.1.2017 (lisätty 26.1.2017) (pdf) (647.5 KB)

Kaupunginhallituksen päätöksiin Koivuhovin alueen pientalotonttien luovutuksesta voi tutustua kaupungin verkkosivulla  (KH 30.3.2016 asia 42) ja (KH 20.6.2017 asia 134)