Yhteystiedot Valikko

Mittauspalvelut

Mittauspalveluista tärkeimmät ovat rakennusvalvontamittaukset (rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus), rajannäyttö epäselvän tontin rajan paikan selvittämiseksi sekä maanalaisten johtojen sijaintiselvitykset.Leica


KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄT MUUTTUNEET

Kauniaisten kaupunki on 1.12.2012 yhdessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa ottanut käyttöön uudet tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmät.
Uusi tasokoordinaattijärjestelmä on nimeltään ETRS-GK25 (kansainvälinen tunniste EPSG:3879) ja uusi korkeusjärjestelmä N2000.

Poistuneet järjestelmät olivat Vanha valtion järjestelmä eli VVJ (tasokoordinaattijärjestelmä) ja N60 (korkeusjärjestelmä).

Muutos uusiin järjestelmiin näkyy käytännössä siinä, että tasokoordinaatiston pohjois- ja itäkoordinaatit ovat muuttuneet sekä pituudeltaan että numeroarvoiltaan ja korkeuskoordinaatin arvo kasvanut 24,7 cm.

Esimerkiksi Kauniaisten keskustassa osoitteessa Kauniaistentie 2 sijaitsevan korkeuskiintopisteen nro 26 koordinaatit ovat muuttuneet seuraavasti:

  Pohjoiskoordinaatti       Itäkoordinaatti    Korkeuskoordinaatti
Vanha      77834,600              40460,280    20,418
Uusi    6677503,084       25484838,589    20,665

Muualla verkossa:

Espoo

Lisätietoja Kauniaisissa:
maanmittausteknikko Hannu Pousi