Yhteystiedot Valikko

Maankäytön luvat

Maankäyttöyksikkö myöntää maankäyttölupia ja vuokraa tilapäisesti kaupungin omistamia maa-alueita.

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös. Maankäyttöyksikkö käsittelee kunnan toimivaltaan kuuluvat poikkeamishakemukset.