Yhteystiedot Valikko

Kauniaisten kaupungintalokortteli


Kilpailun palkintojen jako järjestettiin 19.5.2016

Kilpailun ratkaisu julkaistiin Granipäivän yhteydessä torstaina 19.5.2016, jolloin järjestettiin myös palkintojen jako.
Palkitut ehdotukset tekijätietoineen sekä arvostelupöytäkirja ovat nähtävillä kaupungintalon aulassa 20.–3.6.2016 sekä ”Kilpailun tulokset” -sivulla.

Palkitsemattomia kilpailuehdotuksia säilytetään kaupungintalolla 23.6.2016 asti, jota ennen kilpailijat voivat halutessaan noutaa ehdotuksensa.

Yleinen asemakaavallinen ideakilpailu

Kauniaisten kaupunki ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA järjestävät yleisen suunnittelukilpailun 2.11.2015 - 15.2.2016.

Kilpailun ensisijainen tavoite on koota ideoita asemakaavan muutostyöhön keskusta-alueen kehittämisen jatkamiseksi. Tarkoituksena on laajentaa Kauniaisten keskustaa korkeatasoisesti täydentävää, 2000-luvulla toteutunutta kaupunkirakennetta Kauniaistentien eteläpuolelle. Kaupungintalokortteli viimeistelee keskustan rakennetun kokonaisuuden.

Kilpailulla tavoitellaan kaupunkikuvallisesti yhtenäistä keskusta-aluetta, jossa rakennusten massoittelu, niiden yhteyteen muodostuvat katutilat ja aukiot sopeutuvat kaupunkiympäristöön Kauniaisille ominaisella tavalla. Alueelle on tarkoitus sijoittaa ensisijaisesti asumista, sopivassa suhteessa liike- ja toimistotilaa sekä kaupungin hallinnolliset tilat. Kilpailijoiden tulee harkita nykyisen kaupungintalon tuleva kohtalo: peruskorjataanko vai puretaanko rakennus kokonaan tai osittain, jolloin hallinnon tilat osoitetaan muualle kilpailualueella.

Kilpailuehdotuksilta odotetaan toteuttamiskelpoista, realistista ja korkealaatuista otetta. Kilpailun arvosteluvaiheessa ns. kärkiehdotuksista on määrä laatia kokonaistaloudellinen arvio, jotta voidaan varmistua ehdotusten teknistaloudellisista realiteeteista.


Kilpailun aikataulu


Kilpailuaikataulu

Kilpailuseminaari

Kilpailuun osallistuville osoitettu aloitusseminaari järjestetään Kauniaisten kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 12.11.2015 klo 15–17.

Tilaisuudessa esitellään kilpailun taustoja sekä täydennetään kilpailuohjelman tavoitteita. Tilaisuudessa on mahdollista esittää järjestäjille ja palkintolautakunnalle tarkentavia kysymyksiä kilpailun sisältöön ja tavoitteisiin liittyen.

Tutustuminen kilpailualueeseen

Kilpailun yhteydessä ei järjestetä erillistä maastokäyntiä alueelle. Kilpailijoita kehotetaan tutustumaan alueeseen oma-aloitteisesti.

Kilpailutöiden sisäänjättö

Kilpailutyöt tulee toimittaa kilpailuohjelmassa esitetyn mukaisesti viimeistään maanantaina 15.2.2016 kello 15.45 mennessä tai jättää todistettavasti saman päivän aikana postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi.

Pienoismallien sisäänjättö

Pienoismallit tulee toimittaa kilpailuohjelmassa esitetyn mukaisesti viimeistään maanantaina 29.2.2016 klo 15.45 mennessä tai jättää postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi saman päivän aikana.


Saapuneiden ehdotusten nimimerkit julkaistaan kilpailusivustolla viimeistään tiistaina 8.3.2016

Palkintojen jako

Kilpailu pyritään ratkaisemaan huhtikuussa 2016.
Palkinnot jaetaan toukokuussa 2016 järjestettävässä tilaisuudessa.
Tarkempaa tietoa palkintojen jakotilaisuudesta kerrotaan näillä sivuilla myöhemmin.