Yhteystiedot Valikko

Maankäytön kuulutukset

15.3.2018

Pohjoinen Heikelintie 23–25, vireille tullut asemakaavan muutos

Ak 228
Pohjoinen Heikelintie 23–25


Kauniaisten kaupunginhallitus on 2.10.2017 § 199 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta 6. kaupunginosan korttelin 87 tontille 16 (Pohjoinen Heikelintie 23–25).

Tavoitteena on muuttaa korttelin 57 tontin 16 (Pohjoinen Heikelintie 23–25) asemakaava siten, että tontin rakennusoikeuden määrää ja sijoittamista tarkistetaan. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tarkistetaan myös korttelin 90 tontin 12 käyttötarkoitus sekä virkistys- ja katualueiden aluevaraukset ja toiminnot sekä päivitetään asemakaavamerkinnät ja –määräykset em. alueiden osalta.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak228.

Kauniainen 15.3.2018

Kaupunginhallitus


Asiakirjat

OAS Ak 228 Pohjoinen Heikelintie 23-25 (pdf) (1 MB)

Pohjoinen Heikelintie 23–25 hankesivut


Palaa otsikoihin