Valikko

Maankäytön kuulutukset

11.1.2018

Kaupungintalon alue, asemakaavan muutosluonnos nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §)

Ak 221
KAUPUNGINTALON ALUE


Muutosalue käsittää 1. kaupunginosan korttelin 8 tontit 12–13 ja 16, 2. kaupunginosan korttelin 210 sekä virkistys- ja katualueet (Kauniaistentie 10, Junghansinkuja 1–3 ja 4–6, Leankuja 2–4).

Tavoitteena on muuttaa korttelin 8 tontin 16 (Kauniaistentie 10) ja korttelin 210 tontin 3 (Junghansinkuja 3) asemakaava ensisijaisesti asumiseen sekä palveluja ja kaupungin hallintotilat mahdollistavaksi. Asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan myös korttelin 210 tontin 2 (Junghansinkuja 1) ulottuvuus ja toimintojen sijoittuminen sekä virkistys- ja katualueiden aluevaraukset ja toiminnot sekä päivitetään asemakaavamerkinnät korttelin 8 tonttien 12 ja 13 (Junghansinkuja 4 ja 6) osalta sekä korttelin 210 tontin 1 osalta (Leankuja 2).

Luonnos on nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 11.1.–28.2.2018 kaupungintalon ilmoitustaululla (Kauniaistentie 10) virka-aikana klo 8.00–15.45 sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak221.

Suunnitelmaan liittyvä keskustelu- ja informaatiotilaisuus järjestetään torstaina 18.1.2018 klo 18.00–20.30 Uudessa Paviljongissa (osoite Läntinen Koulupolku 3).

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa joko kirjallisina tai sähköpostilla yhdyskunta­valiokunnalle viimeistään 28.2.2018. Postiosoite: Kauniaisten kau­punki, Yhdyskuntavaliokunta, PL 52, 02701 KAUNIAINEN, sähköpostiosoite: kirjaamo@kauniainen.fi, käyntiosoite: kaupungintalo, Kauniaistentie 10.

Valmistelijat / lisätiedot:     

Marko Lassila p. 050 382 9313
Matti Salminen p. 050 411 1851, etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kauniainen 11.1.2018
Yhdyskuntavaliokunta


Ak 221, Kaupungintalon alue, hankesivut


Palaa otsikoihin