Yhteystiedot Valikko

Maankäytön kuulutukset

9.2.2016

Gallträsk, etelä, osa korttelia 43, voimaan tullut asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 § 65 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen, joka käsittää 3. kaupunginosan osan korttelia 43 sekä puisto- ja katualueet (Kavallintie 8–18 ja Tohtorinkuja 2–6). Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 372 ja 373, osa korttelia 43 sekä katu-, puisto- ja virkistysalueet.

Asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos on kuulutettu 3.3.2015 osittain voimaan tulleeksi niiltä osin, joihin valituksen ei ole voitu katsoa kohdistuvan.

Helsingin hallinto-oikeus on 18.12.2015 antamallaan päätöksellä hylännyt asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen.

Päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kauniainen 9.2.2016

Kaupunginhallitus

Gallträsk, etelä: osa korttelia 43 hankesivut


Palaa otsikoihin