Yhteystiedot Valikko

Maankäytön kuulutukset

10.1.2019 8.00

Dosentintie 17, vireille tullut asemakaavan muutos

Ak 233
Dosentintie 17


Kauniaisten kaupunginhallitus on 26.3.2018 § 39 päättänyt asemakaavan muutoksen laatimisesta 3. kaupunginosan korttelin 382 tontille 7 (Dosentintie 17).

Tavoitteena on osoittaa olemassa oleva asuinrakennus suojeltavaksi, jonka lisäksi alueelle mahdollistetaan kahden erillistalon toteuttaminen kokonaisrakennusoikeuden pienentyessä niin, että rakennusoikeus ei ylitä uusien rakennusten osalta 400 k-m²:ä. Suojeltavalle rakennukselle voidaan osoittaa tämän lisäksi talousrakennusoikeutta autotallille ja varastotiloille.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 10.1.2019 alkaen maankäyttöyksikössä kaupungintalossa sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kauniainen.fi/Ak233.


Kauniainen 10.1.2019

Kaupunginhallitus


Asiakirjat

OAS Dosentintie 17 (pdf) (1.1 MB)

Dosentintie 17 hankesivut

Palaa otsikoihin