Valikko

Maankäytön ajankohtaista

7.12.2017

Kaupungintalon alueen asemakaavan muutosluonnos nähtäville tammikuussa 2018

Yhdyskuntavaliokunta hyväksyi 28.11.2017 kaupungintalon alueen asemakaavan muutoksen nähtäville. Kaavaluonnos perustuu alueesta järjestetyn arkkitehtikilpailun palkittujen ehdotusten pohjalta kehitettyyn suunnitelmaan. Nähtävilläoloaika on siirretty alkuvuoteen, jotta asukkaiden joulukiireet eivät estäisi huolellista tutustumista suunnitelmaan. Lisäksi nähtävilläolo järjestetään merkittävän paljon pidempänä verrattuna normaalikäytäntöön mahdollisimman laajan osallistumisen varmistamiseksi.

Kaavaluonnos asetetaan virallisesti nähtäville 11.1. – 28.2.2018 väliseksi ajaksi, jolloin suunnitelmasta on mahdollista jättää mielipiteitä. Suunnitelmaan liittyvä keskustelu- ja informaatiotilaisuus järjestetään torstaina 18.1.2018 klo 18.00–20.30 Uudessa Paviljongissa. Aiheesta kuulutetaan virallisesti 11.1.2018 ilmestyvässä Kaunis Granissa ja naapureita tiedotetaan kirjeitse ennen nähtävilläolon alkua.

Kokousaineistoon on mahdollista tutustua jo ennen nähtävilläoloa hankkeen internet-sivujen kautta löytyvän linkin kautta: (http://www.kauniainen.fi/ak221) tai tapaamalla kaupungintalolla suunnittelijoita.

Luonnosvaihe on asukkaiden ja osallisten ensimmäinen virallinen vaihe mielipiteiden esittämiselle. Alustavan arvion mukaan asukkaiden ja osallisten toinen virallinen kuulemisvaihe, kaavaehdotus, ajoittuu loppuvuoteen 2018 tai alkuvuoteen 2019. Asemakaavan muutos on mahdollista saattaa valtuustoon hyväksyttäväksi aikaisintaan loppuvuodesta 2019. Tällöin alueen rakentaminen ajoittuu vasta 2020-luvulle.

Yhdyskuntatoimi/maankäyttö​


Palaa otsikoihin